Etkili bir dijital iletişim stratejisi markanızın ve kendinizin dijital alanlardaki davranış tarzını ve tavrını oluşturur. Bunun sonucunda ise dijital algıyı oluşturmuş olursunuz.

İletişim hayattır.

Yeni nesil pazarlama ile de iletişimin değeri bir kez daha anlaşılıyor. Günümüzde artık sadece markanın ürünlerini ve özelliklerini sergilemek yetmiyor. Onun yerine kişilerle bağ kurabileceğiniz ilişkiler ve iletişim stratejileri inşa etmeniz gerekiyor ki rakiplerinizden bir adım önde olabilesiniz.

İletişim Kavramları

İletişimin önemini vurguladıktan sonra gelin bir de bu kavramları inceleyelim.

  • Kaynak
  • Kodlama
  • Kanal
  • Kod Çözme
  • Alıcı
  • Geri Bildirim
  • Bağlam

Kaynak

İletişimi başlatan ve iletiyi kodlayandır. Kaynak, iletisini kendisi oluşturup aktarabileceği gibi başka kaynaktan da aktarabilir. İnsan, hayvan ya da bir aygıt “kaynak” olabilir.

Kodlama

Bir kod (düzgü) sistemi ile aktarılmak istenen bilginin iletiye dönüştürülmesidir. İleti oluşturulurken kaynak ve verici tarafından gerçekleştirilir. 

Kanal

Göndericinin, iletiyi alıcıya gönderirken kullandığı yol veya araçtır.

Işık, radyo ve ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir sistemi gibi mesajı taşıyan araçlara da denir.

Kod Çözme

 İletinin algılanması, kavranması ve anlamlandırılmasıdır.Yorumlayarak, analiz ederek çıkarımda bulunma aşaması olarak da düşünülebilir.

Alıcı

Kaynağın gönderdiği iletiyi alıp çözümleyen insan, hayvan ya da aygıtlara “alıcı” denir.

Geri Bildirim

Geri bildirim, alıcı ve gönderici arasındaki geriye bilgi akışıdır. Geribildirimin gerçekleşmediği zamanlarda tek yönlü bilgi akışı olduğundan dolayı iletişimin oluşamayacağını unutmamız gerekiyor.

Bağlam

İletişimin gerçekleştiği koşul ve duruma “bağlam” denir.

Bağlam iletişimin olduğu bütünlüğü, koşulu, durumu anlatır. İletişimde bağlam bir ilişkinin, bir faaliyetin olduğu koşulları, örgütlü yer ve zamandaki durumu anlatır.

İletişim Türleri

Sözlü iletişimin yanı sıra diğer iletişim türlerine de bir göz atalım.

Yazılı İletişim

Dijitalliğin arttığı günümüz döneminde ise sözlü iletişimden çok yazılı iletişimin kullanıldığını söylesek yanlış olmaz sanırım. Yazılı iletişim hususunda özellik e-posta ile iletişim kururken belli çerçeveler içerisinde kalmalıyız.

Örnek: Konu Satırı, Selamlama, Mesaj, Kapanış ve İmza gibi hususlara dikkat etmek gerekiyor.

Kurumsal E-posta nasıl yazılır?

Çevrim içi, Telefon ve Yüz Yüze İletişim

Her üç konu için de en önemli unsurun ses tonu olduğunu belirtmek gerekiyor. Hitap ve diksiyonunuz kişi ile olan iletişiminizde önemli bir rol oynayacaktır.

Baygın baygın konuşan bir kimseyi kim dinlemek ister ki?

Etkili bir iletişim için kendimizi de iyi ve verimli hissetmemiz gerekiyor. Bunun için de yüz yüze görüşmeye gider gibi hazırlanarak bu durumu avantajımıza çevirebiliriz.

Konuşmak paylaşmaktır ama dinlemek önemsemektir.

Zig Ziglar