Dijital okuryazarlık akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar gibi ağ cihazları aracılığı ile bilgiyi bulma, kullanma, araştırma ve yaygınlaştırma yolu ile becerilerini ifade edebilmesidir.

Hayal Edelim: PİKO

 • Kıpkırmızı
 • Belli belirsiz kokuya sahip
 • Yuvarlak hatlar
 • Karşı konulamaz ya da reddedilemez

Çoğu kişinin aklına gelebilecek elma, kiraz, domates ya da Ferrari gibi örnekleri Ergün Hoca’nın listeleme anına kadar hiçbir örneğin aklıma gelmediği andır.

Neden mi? 👇

piko bar

Ülker Piko Bar

PİKO ile Dijital Okuryazarlık Arasındaki Bağ

PİKO hayal örneğinde olduğu gibi hayal mekanizması devreye girdiğinde her birey farklı anlamlar şekiller canlandırabiliyor. Oysaki dijital okuryazarlık bütününü kavrayabilmek ve öğrenebilmek için tek ve sabit bir anlatıma indirgemek gerekiyor.

Maslow ihtiyaçları hiyerarşi ile olan bağını detaylıca araştırarak ne demek istediğimi anlayabileceksinizdir.

Kısaca tanımını yapmak gerekir ise;

Maslow teorisi veya Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

Wikipedia

Peki nedir bu dijital okuryazarlık kavramları? 👇

Dijital Okuryazarlık Kavramları

Kavramlara değinmeden önce bu becerileri kullanabilmek için gündelik hayatta da kullandığımız sosyolojik, motor, bilişsel ve duygusal becerilere sahip olunması gerektiğini ise akıldan çıkarmamakta yarar var.

dijital okruyazarlik kavramlari
 • Bulma: Araştırma becerisi
 • Kullanma: Bilgileri süzerek değerlendirebilme becerisi
 • Yaygınlaştırma: Uygun ağ ve platformlarda dağıtımının yapılarak kitlelere ulaşılabilmesi becerisi

Dijital Okuryazarlıkta Temel Kavram ve Terimler

 • Bilgi Okuryazarlığı
 • Medya Okuryazarlığı
 • Veri Okuryazarlığı
 • Dijital Yaratım
 • Dijital Araştırma
 • Dijital Yenilik
 • Dijital İletişim
 • Dijital İşbirliği
 • Dijital Katılım
 • Dijital Öğrenme (Kişisel ve Mesleki Gelişim)
 • Dijital Kimlik Yönetimi
 • Dijital Refah
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı

Kazanımlarım Neler?

GEP0322 – Dijital Okuryazarlık dersinin ilk haftasında yeni kazanımlardan ziyade zihnimin derinliklerinde yer alan bilgileri gün yüzüne çıkarmamı sağladı.

 • Aşina olduğum dijital kavram ve terimlerin altında yatan anlamları bir kez daha gözden geçirmemi sağladı.
 • Maslow Teorisi ile tanıştım.
 • PİKO konusunda kesinlikle farklı olduğumu hissettim. 🙂
 • Kısaca dijital okuryazarlık dijital bir dünyada var olabilme, uyum sağlayabilme ve gelişme becerisidir.